Seminar, WTC Arnhem Meeting Center Arnhem, 02-11-2017
All Electric Woningen 2017

“De tijd zal snel aanbreken dat (…) corporatiedirecteuren worden aangeklaagd over de grote hoeveelheden geld die ze hebben verspild aan energiebesparende maatregelen!”

Een uitspraak van Leon Bobbe, Directievoorzitter van de Amsterdamse Woonstichting De Key en openingsspreker tijdens de vierde editie van All Electric Woningen op 2 november aanstaande in Arnhem.

Natuurlijk met enige ironie opgeschreven, maar toch: zijn niet juist energiebesparende maatregelen noodzakelijk om de bestaande woningvoorraad All Electric te maken? En vormen juist die noodzakelijke isolatiemaatregelen niet de oorzaak van de bijna onbetaalbaarheid van dit soort renovaties?

Daarbij is Bobbe van mening dat het warmtenet in zijn huidige vorm échte innovaties naar All Electric in de weg staat. 

Tijdens All Electric Woningen 2017 legt hij uit waarom en bespreekt hij de nieuwe en verbeterde technologieën die naar zijn idee een bepalende rol gaan spelen in de verduurzaming van de woningvoorraad.

“Huidige aanpak naar All Electric NOM leidt niet tot noodzakelijke CO2 reductie”

Een andere controversiële uitspraak, van Marco Bijkerk, Manager Innovative Technologies van Remeha. Moeten er geen levensgrote vraagtekens worden gezet bij de gedachte dat de huidige aanpak naar All Electric NOM (Nul op de meter) woningen zal leiden tot de noodzakelijke CO2 reductie?

Marco Bijkerk schetst een alternatieve manier van renoveren die naar zijn mening wél leidt tot de noodzakelijke CO2 reductie.

Showstoppers & Gamechangers: beleid voor gasloze woningen.

Overheden, bedrijven en andere organisaties hebben ambitieuze doelstellingen rond de energietransitie in woningen en gebouwen geformuleerd. Naast CO2 reductiedoelen zijn er, mede door de aardbevingen in Groningen, steeds meer gemeenten en anderen die streven naar een geheel gasloze gebouwde omgeving. Hoe hier invulling aan gegeven moet worden is vaak nog niet concreet uitgewerkt.

Casper Tigchelaar, Wetenschappelijk medewerker ECN, zet alle alternatieven op een rij, bespreekt de voor- en nadelen en legt uit waar de verschillende schoenen knellen, wat voor de verschillende scenario’s de belangrijkste belemmeringen zijn en definieert de mogelijke gamechangers die de definitieve doorbraak naar gasloos kunnen betekenen.

Wordt (diepe) geothermie de ‘killer-app’?

In december 2016 sloot woningcorporatie Rondom Wonen 407 flatwoningen aan op een geothermisch warmtenet dat werd aangelegd en onderhouden door Ammerlaan, een zeer innovatief tuindersbedrijf in Pijnacker. Daarmee waren het de eerste woningen in Nederland die op een dergelijk warmtenet werden aangesloten. In één klap werd met deze woningen een forse labelsprong gemaakt en is diepe geothermie een ‘proven concept’.  Hoe zijn de ervaringen?

Tijdens het seminar bespreekt Arne Swank, hoofd vastgoed van Rondom Wonen, de technologische aspecten, de businesscase, de eerste ervaring én de reacties en de ervaringen van de bewoners van dit project aan de orde.

Aanleg grootschalig geothermie warmtenet in Groningen

In Groningen werken Gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen samen in Warmtestad Groningen aan de aanleg van een aanzienlijk groter (diepe) geothermie warmtenet, dat warmte moet gaan leveren aan ruim 10.000 woningen.  

Dick Takkebos, directeur Warmtestad Groningen,vertelt wat er allemaal komt kijken bij planning en uitvoering van een dergelijk groot –en voor Nederland nog relatief onbekend- project. 

Hoe is de businesscase, hoeveel aansluitingen zijn noodzakelijk om een en ander rendabel te krijgen, hoe zit een en ander technisch in elkaar en welke impact heeft het op de doelstelling van het CO2 neutraal maken van de stad Groningen? 

En hoe verhouden de antwoorden op deze vragen zich met de prestaties van  warmtenetten met meer ‘traditionele’ warmtebronnen? 

Alle alternatieven op een rij

Tenslotte wordt de invloed van toepassing van verschillende technologieën ter verduurzaming van de woningvoorraad naast elkaar gezet en besproken.

En wordt gekeken naar nieuwe, veelbelovende technologieën. Kunnen deze (wellicht samen met geothermie) de uitspraak van Leon Bobbe over het minder hameren op  energiebesparing staven?


Schrijf u snel in en profiteer weer van de collega-korting van 40%!