Agenda
Constructieve veiligheid breedplaatvloeren
07-02-2018
Gebouwen met vloeren die zijn uitgevoerd met breedplaten kunnen in bepaalde gevallen onveilig zijn. Hoe inventariseert u of uw bouwwerken wel voldoende veilig zijn? Welke maatregelen neemt u bij gevonden risico's?En wat kunt u doen om dit soort fouten in nieuw te bouwen constructies te voorkomen ?Op zaterdag 27 mei jl  stortte iets voor zeven uur ’s avonds  het voors...
Datagestuurd Woningonderhoud: van preventief naar predictief onderhoud
06-03-2018
 “Big Data gaat het woningonderhoud de komende jaren revolutionair veranderen.”“Big Data zorgt voor optimalisering van ketensamenwerking / co-makership, maar de aard van die  samenwerking zal drastisch veranderen”“Besparingen van 20% - 40 % op onderhoudskosten zijn zeker mogelijk”Zomaar enkele recente uitspraken over de enorme mogelijkheden van Big Dat...
Concerncontrol binnen de gemeente 2018
15-03-2018
De zesde editie van dit jaarlijkse seminar!Concerncontrol in de wendbare gemeente De wendbare gemeente Het besef dat de toenemende dynamiek in de samenleving zijn weerslag heeft op de gemeentelijke organisatie wordt inmiddels binnen gemeenteland vrijwel algemeen gedeeld. In 2015 constateerde de Nederlandse Vereniging van Gemeentesecretarissen dat de bestaande gemeenteorganisatie te weinig i...
Pricing voor Uitvaartondernemers
26-04-2018
Dat de prijzen in de uitvaartbranche fors onder druk staan is een feit. Enerzijds een toename van aanbieders van meer dan 50% in de afgelopen vijf jaar (van 1200 naar bijna 1900 uitvaartondernemingen), anderzijds een door Internet veel grotere transparantie van de kosten van een uitvaart maken prijsdruk tot logisch gevolg.Alle reden dus voor u als ondernemer om uw prijsstrategie grondig te herijke...