I-BR

Concerncontrol binnen de Gemeente 2024, AI in control!

Omschrijving

Artificial Intelligence (AI) is hot! Belangrijkste aanjager van de enorme aandacht voor AI was waarschijnlijk de lancering van ChatGPT, dat het gebruik van AI voor gewone stervelingen (en organisaties) bereikbaar maakt.

Een rondgang van EenVandaag in december afgelopen jaar wees uit dat in bijna driekwart van de gemeenten ChatGPT gebruikt wordt. Regie en controle op het gebruik blijken echter nog nauwelijks aanwezig: in ruim de helft van de gevallen kan de gemeente zelfs niet aangeven hoe en waarvoor het dan wel wordt gebruikt.

Gebruik van AI is natuurlijk niet zonder risico’s, reden waarom de Rijksoverheid haar ambtenaren sterk afraadt ChatGPT te gebruiken.

Het nadeel van die maatregel is dat je daarmee ook bij voorbaat de kansen, mogelijkheden en voordelen die AI voor alle geledingen van de gemeente biedt on hold zet. Want naast risico’s biedt AI natuurlijk ook geweldige voordelen en kansen.

Alle reden om tijdens de elfde editie van het seminar Concerncontrol binnen de Gemeente nader in te gaan op enerzijds de interne én externe risico’s van AI voor de gemeente, maar anderzijds zeker ook op de kansen die AI biedt voor de werkzaamheden van Controllers!

Aan de orde komen onder meer:

 • Wat is AI, machine learning, deeplearning, generatieve AI?
 • De ontwikkelingen op het gebied van AI
 • Risico’s van AI voor gemeenten
 • De Europese AI-Act

 

En vooral veel voorbeelden, best practices en aanbevelingen

Daarnaast zal Rein-Aart van Vugt van Deloitte een demonstratie geven van het door henzelf ontwikkelde Headstart, een op ChatGPT gebaseerd generatief AI model dat vanaf komend jaar bij iedere wettelijke controle gebruikt gaat worden door Deloitte en dat ook controllers de nodige inzichten en inspiratie biedt.

Tenslotte bespreken Martijn van Engelen en Alex Commandeur van BMC  met u  hoe en waar men de regie, de veiligheid en de control op het gebruik van AI en algoritmes in de organisatie kan verankeren, waarbij ze ook ingaan op waar (en bij wie) binnen de organisatie welke verantwoordelijkheden en competenties zouden kunnen liggen.

Daarnaast gaan ze in op het management van risico’s op het gebied van AI en algoritmes en hoe grip te krijgen op het gebruik hiervan.

 

Dit seminar is bij uitstek interessant voor

 • Concerncontrollers
 • Business Controllers
 • Financial Controllers
 • Gemeentesecretarissen
 • CISO’s
 • Beleidsadviseurs

binnen gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsorganisaties

12.30 – 13.00 registratie met koffie/thee en een broodje

13.00 – 13.15 Opening

13.15 – 14.15 Kees van den Tempel, AI-specialist voor overheid en bedrijven AI-Lab: AI en uw gemeente, kansen, risico’s en aanbevelingen.

Kees van den Tempel is al meer dan 25 jaar werkzaam voor overheden op het snijvlak van ICT en dienstverlening. Zes jaar geleden is hij zich specifiek gaan toeleggen op concrete toepassingen van AI voor (semi-) overheden. Zo ontwikkelde hij onder meer voor twee gemeenten een anomalie detectiemodel om facturen te controleren.

Tijdens zijn presentatie neemt Kees u mee op een ‘demystificatie-reis’ door het AI-landschap, uiteraard toegespitst op de gemeente-praktijk.

Aan de orde komen onder meer:

 • Wat is AI, machine learning, deeplearning, generatieve AI?
 • De ontwikkelingen op het gebied van AI
 • Risico’s van AI voor gemeenten
 • De Europese AI-Act

 

En vooral veel voorbeelden, best practices en aanbevelingen.

14.15 – 14.45 Pauze

14.45 – 15.30 Rein-Aart van Vugt, Partner Publieke sector Deloitte: Inzet van AI bij control

Met ingang van komend jaar maken de accountants Deloitte bij alle controles gebruik van AI.

In de accountancy gaat de opmars van zelflerende kunstmatige intelligentie (AI) zo snel dat de eerste grote accountantsfirma deze digitale hulp komend jaar voor vrijwel alle wettelijke controles gaat inzetten. Accountants- en advieskantoor Deloitte zegt zijn accountants in Nederland er al eind dit jaar mee uit te kunnen rusten, zodat ze het waar mogelijk kunnen gebruiken. Hierbij maakt men gebruik van het door Deloitte zelf ontwikkelde Headstart, een op ChatGPT gebaseerd generatief AI-model.

Tijdens zijn presentatie gaat Rein-Aart van Vugt, samen met zijn collega’s Arjan Schutgens en Patrick Jussen, onder meer aan de hand van een demonstratie van Headstart, in op de grote voordelen die AI controllers te bieden heeft.

15.30 – 16.15 Martijn van Engelen en Alex Commandeur, partners Digitale Transformatie, Privacy en Ethiek BMC: Inspiratiesessie: Hoe organiseer je regie, veiligheid en control van het gebruik van AI binnen jouw gemeente?

Kunstmatige Intelligentie (AI) en het gebruik van algoritmes biedt volop kansen om ons leven makkelijker te maken, maar ook om effectiever te werken aan de oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook voor de gemeente biedt AI volop kansen.

Deze ontwikkelingen, de disruptieve potentie én de interne en externe risico’s die het meebrengt, dwingen de gemeente echter op zeer korte termijn antwoorden te vinden op de vraag hoe en waar men de regie, de veiligheid en de control op het gebruik van AI en algoritmes in de organisatie kan verankeren. (Europese) wetgeving, zoals de AI-Act maakt dit nog urgenter.

Hoewel kant-en-klare oplossingen hiervoor nog niet voorhanden zijn, gaan Martijn van Engelen en Alex Commandeur tijdens deze interactieve sessie in op de belangrijkste aandachtspunten. Ze bespreken enkele oplossingsrichtingen, waarbij ze ook ingaan op waar (en bij wie) binnen de organisatie welke verantwoordelijkheden en competenties zouden kunnen liggen.

Daarnaast gaan ze in op het management van risico’s op het gebied van AI en algoritmes en hoe grip te krijgen op het gebruik hiervan

Locatie:

 • De Reehorst
 • Bennekomseweg 24
 • 6717 LM Ede

 

Organisatie:

 • Ab Sulman
 • 06-21 506 300

Informatie

Datum

27 juni 2024

Soort bijeenkomst

Seminar

Locatie

De Reehorst Ede

Prijs

Deelnameprijs bedraagt € 595,= . Voor elke volgende collega van dezelfde organisatie geldt een collega-korting van € 100,= en bedraagt de deelnameprijs slechts € 495,= (excl. BTW).

Aanmelden

Gegevens van de organisatie
Gegevens deelnemer(s)