I-BR

Datagestuurd milieutoezicht 2024

Omschrijving

 • Bodem- en Locatieobjecten In Kaart (BLIK), een applicatie die de relevante informatie over individuele bedrijven real time op locatie aan de toezichthouder beschikbaar stelt (en die door steeds meer DCMR-toezichthouders inmiddels ook wordt gebuikt als startportaal voor hun bedrijfsbezoeken).
 • De Branche Aandachtspunten Monitor (BAM!), een applicatie die per bedrijf de trend laat zien in onder meer het aantal klachten, voorvallen en bedrijfs- en CIN-meldingen en die de toezichthouder automatisch een emailnotificatie stuurt, zodra de hoeveelheid buiten een bepaalde bandbreedte komt, zodat actie kan worden ondernomen.
 • De ‘Bedrijventerreinen Quick Scan Tool’, die met behulp van AI – taalmodellen in korte tijd zeer grote hoeveelheden ongestructureerde data verzamelt, structureert en omzet in risicoprofielen van ondermijnende criminaliteit (én de revolutionaire mogelijkheden die deze technologie biedt voor datagedreven toezicht).
 • De laatste ontwikkelingen en methodieken van OSINT, ofwel hoe bewust én onbewust openbaar gemaakte bronnen kunnen worden gesmeed tot een zeer effectief wapen in de opsporing van ondermijning en milieucriminaliteit.

En niet in de laatste plaats: vier gedreven, innovatieve ontwikkelaars van bovenstaande applicaties en technieken die hun kennis en ervaring graag met u delen!

Zie hier het programma van de derde editie van Datagestuurd Milieutoezicht!

Uw sprekers:

 • Annelies Jansen en Natascha Sprado, Data-analisten bij het Toezichtslab DCMR;
 • Jasper Faber, Data Scientist bij Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
 • Marijn Markus, AI-Lead | Managing Consultant Data Science Cap Gemini

 

Kortom: Informeren, leren, inspireren en ontmoeten in optima forma voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met (datagestuurd ) milieutoezicht.

Bekijk hieronder het gehele programma!

Dit seminar richt zich op:

Managers T&H;

Toezichthouders Milieu;

Data-analisten;

Data-scientists;

Informatieanalisten;

Beleidsadviseurs

En iedereen die zich anderszins professioneel bezighoudt met (datagestuurd) milieutoezicht

bij omgevingsdiensten en gemeenten.

12.30 – 13.00 uur:  Ontvangst en registratie met een broodje en een kopje koffie/thee

13.00 – 13.15 uur:  Opening

13.15 – 13.45 uur:  Annelies Jansen, Data-analist Toezichtslab DCMR Milieudienst Rijnmond: Bodem- en Locatieobjecten In Kaart (BLIK)

Binnen het Toezichtslab van DCMR werken gedragsspecialisten en data-analisten samen om milieutoezicht effectiever en efficiënter te maken. De data-analisten dragen bij aan de ontwikkeling van de gedragsinterventies door analyses te maken van de doelgroep (bijvoorbeeld een branche) en na de inzet van nieuw ontwikkelde instrumenten de effecten daarvan te meten.

Een van de instrumenten die inmiddels, in samenwerking met collega’s uit andere teams, zijn ontwikkeld, is BLIK Toezicht. Doel daarvan is het op locatie beschikbaar stellen van de meest relevante informatie over individuele bedrijven, op basis waarvan de toezichthouder risicogerichter kan controleren. Inmiddels blijkt BLIK Toezicht door steeds meer toezichthouders te worden gebruikt als startportaal voor hun bedrijfsbezoeken.

Annelies Jansen presenteert de werkwijze van het Toezichtslab en geeft aan de hand van een demo uitleg over doel, opzet en resultaten van BLIK Toezicht. Ook gaat zij in op de voordelen die zij als data-analist heeft van haar recente verleden als senior toezichthouder bij DCMR.

13.45 – 14.15 uur:  Natascha Sprado, Senior Data-analist Toezichtslab DCMR Milieudienst Rijnmond: De Branche Aandachtspunten Monitor (BAM!)

BAM is een app, net als BLIK ontwikkeld in RShiny, die per bedrijf een trend laat zien in het aantal klachten, voorvallen en bedrijfs- en CIN-meldingen per maand. Niet alleen worden er grafieken getoond, maar als de hoeveelheid buiten een bepaalde bandbreedte treedt, krijgt de toezichthouder van het bedrijf een emailnotificatie. Daarmee kan deze kijken of er (andere) actie nodig is. Ook geeft de app kort inzicht in of er specifieke woonadressen zijn waarvandaan structureel en/of veel klachten worden ingediend, wat de toezichthouder helpt om te bepalen hoe de meldingen kunnen worden opgepakt.

14.15 – 15.45 uur:  Pauze

14.45 – 15.30 uur:  Jasper Faber, Data scientist Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland: The next step in datagestuurd toezicht: toepassing van AI- Taalmodellen

AI Taalmodellen zijn meer dan alleen een hype: het is een technologische ontwikkeling waar ook toezichthouders de potentie nu kunnen gaan ontdekken. Jasper Faber, Data-Scientist bij de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, laat zien hoe deze modellen zich van simpele woordenvoorspellers hebben ontwikkeld tot autonome agenten.

Daarnaast demonstreert hij de ‘Bedrijventerreinen Quick Scan Tool’, die met behulp van deze technologie in korte tijd zeer grote hoeveelheden ongestructureerde data verzamelt, structureert en omzet in een risicoprofiel van ondermijnende criminaliteit.

Jasper laat zien hoe deze technieken niet alleen toepasbaar zijn in het creëren van risicoprofielen, maar ook essentieel zijn voor andere innovaties binnen milieutoezicht. Kijk zelf hoe generatieve AI de toekomst van toezicht vormgeeft en bereid je voor op een verhelderende kijk op de revolutionaire mogelijkheden van AI taalmodellen.

15.30 – 16.00 uur:  Marijn Markus, AI-Lead | Managing Consultant Data Science Cap Gemini: Open Scource Intelligence (OSINT) als wapen in de aanpak van ondermijning en milieucriminaliteit.

Open Source Intelligence (OSINT) is het verzamelen en analyseren van gegevens die verkregen zijn uit openbaar beschikbare bronnen. Onder deze openbare bronnen kunnen naast bewust openbaar gemaakte data ook onbewust openbaar gemaakte data of zelfs gelekte data vallen. In combinatie met (of: ‘boven op’) door data-analyse opgestelde risicoprofielen levert OSINT zeer effectieve instrumenten in de opsporing van ondermijning en milieucriminaliteit.

Aard en methodieken van OSINT zijn de laatste jaren sterk veranderd. In zijn presentatie legt Marijn Markus aan de hand van voorbeelden uit wat OSINT is, op welke manier het kan worden ingezet en presenteert hij de nieuwste methodieken.

16.00 -16.15 uur Sluiting

Locatie:

 • De Reehorst
 • Bennekomseweg 24
 • 6717 LM Ede

 

Organisatie:

 • Ab Sulman
 • 06-21 506 300

Informatie

Datum

25 juni 2024

Soort bijeenkomst

Seminar

Locatie

De Reehorst Ede

Prijs

De prijs voor deelname bedraagt € 495,=. Voor iedere volgende collega van dezelfde organisatie geldt een deelnameprijs van € 395,= (excl. BTW).

Aanmelden

Gegevens van de organisatie
Gegevens deelnemer(s)