I-BR

Datagestuurd woningonderhoud 2022

Omschrijving

Dat inzet van Data Science en Artificial Intelligence voor vooral planmatig woningonderhoud zowel grote financiële als kwalitatieve voordelen kan opleveren, daarover bestaat inmiddels binnen de corporatiewereld een breed gedragen overeenstemming.

Toch zijn er nog steeds erg weinig succesvolle pilots of projecten aan te wijzen. De belangrijkste vraag is op dit moment dan ook niet zozeer of, maar hoe je aan de slag zou moeten met datagestuurd woningonderhoud als corporatie.

Tijdens de zesde editie van ons jaarlijkse seminar Datagestuurd Woningonderhoud op 8 december 2022 presenteren drie corporaties hun ‘roadmap’ naar de inzet van data science, machine learning en AI voor woningonderhoud en asset management.

Zo startte Woonstad Rotterdam ruim drie jaar gelden een ambitieus project: het op basis van de Aedes ILS (Informatie Levering Specificatie) vastleggen van alle data van haar woningen en complexen in BIM, zeg maar driedimensionale digital twins van al haar vastgoed.

Inmiddels is men zo ver dat men deze data kan gaan inzetten bij het beter plannen en begroten van onderhoud.

Wouter Kolbeek presenteert het resultaat én de plannen die Woonstad heeft met betrekking tot de concrete inzet van de data. Inclusief de bijbehorende business cases.

Rochdale kiest een andere route. Datagestuurd woningonderhoud is niet direct een doel op zichzelf, maar via een organisch, gecoördineerd en doorlopend proces van doorontwikkelen en verder uitrollen van data-pilots op verschillende terreinen in de organisatie komt men  – onder meer! – uit bij datagestuurd planmatig woningonderhoud.

Tenslotte gaan we in op de belangrijke vraag hoe dit soort data-innovaties kunnen worden geborgd in de organisatie, zodat een wildgroei aan (te vaak onsuccesvolle) pilots voorkomen wordt.

Dit seminar richt zich primair op

Woningcorporaties en andere professionele woningverhuurders onder meer:

 • Managers/Directeuren Vastgoed;
 • Managers (Planmatig) woningonderhoud;
 • Onderhoudsprofessionals;
 • Innovatiemanagers;
 • Assetmanagers;
 • Data scientists en andere data professional;
 • Informatiemanagers en – specialisten;
 • Business analisten.

Onderhoudsbedrijven onder meer:

 • Directie;
 • Dataspecialisten;
 • Hoofden/medewerkers Bedrijfsbureau;
 • Planvoorbereiders;
 • Projectleiders;
 • Innovatie managers;

De zesde editie van dit succesvolle seminar. Met bijdragen van Woonstad Rotterdam, Woningstichting Rochdale

12.30 – 13.00 uur:  Registratie, koffie/thee en een broodje

13.00 – 13.15 uur: Opening

13.15 – 14.00 uur: Wouter Kolbeek, Business Consultant Digitale Innovatie & Transformatie Woonstad Rotterdam:  Digital Twins, van opzet tot business case

Ruim drie jaar geleden startte Woonstad Rotterdam een ambitieus project: het op basis van de Aedes ILS (Informatie Levering Specificatie) vastleggen van alle data van haar woningen en complexen in BIM, enerzijds om te voldoen aan wetgeving rondom woningwaardering, anderzijds om zo de basis te leggen voor digital twins in beheer en onderhoud.

De volgende stap is nu om deze data in te gaan zetten in diverse sturende en operationele processen, rondom beheer en onderhoud en verhuur.

In zijn presentatie neemt Wouter van Kolbeekol u mee door het hele traject: de opzet, de uitvoering en hobbels die genomen zijn en de lessons learned rondom oplevering en implementatie. Daarbij geeft hij een demo van het resultaat.

Tenslotte gaat hij in op de plannen die Woonstad heeft met betrekking tot de concrete inzet van de data. Inclusief de bijbehorende business cases uiteraard!

 14.00 – 14.45 uur: Erik van Bergeijk, Manager Vastgoed Programmering & Kwaliteit Woningstichting Rochdale: Een alternatieve weg naar datagestuurd woningonderhoud 

Tijdens de meest recente editie van het jaarlijkse seminar Datagestuurd Woningonderhoud lag de focus op de kwaliteit van de interne data. Enkele sprekers vertelden hoe, en tot welk niveau men de data ‘op orde’ wilde krijgen.

Erik van Bergeijk, aanwezig als deelnemer aan het seminar, baarde toen opzien met de opmerking dat een te eenzijdige focus op ‘het eerst op orde krijgen van de data’ misschien wel helemaal niet de juiste weg was. In ieder geval niet de enige weg.

Alle reden dus om Erik uit te nodigen als spreker tijdens de 2022 editie om de datastrategie van Rochdale met ons te delen. Bereid u voor op een verrassende presentatie met eigenzinnige analyses, realistische uitgangspunten en haalbare doestellingen.

14.45 – 15.15 uur: Pauze

15.15 – 15.45 uur: Spreker wordt nog bekend gemaakt: Borging van data-innovaties in de organisatie.

15.45 – 16.15 uur: Vragen, discussie en afsluiting

Locatie:

 • De Reehorst
 • Bennekomseweg 24
 • 6717 LM Ede

Voor vragen over de bijeenkomst:

mail naar info@i-br.nl of bel 06-21506300 (Ab Sulman)

 

Informatie

Datum

8 december 2022

Soort bijeenkomst

Seminar

Locatie

De Reehorst Ede

Prijs

Voorinschrijving tot 10 oktober: € 345,- per persoon. Daarna € 425,- per persoon. Collegakorting: Iedere volgende deelnemer uit dezelfde organisatie betaalt slechts € 295,- (na 10 oktober € 345,-)(prijzen exclusief BTW)

Aanmelden

Gegevens van de organisatie
Gegevens deelnemer(s)